nazwa dokumentu: Kontakt

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU

UL. RATUSZOWA 1

64-320 BUK

Osrodek Pomocy Społecznej w Buku (opsbuk.pl)

 

 

NUMERY TELEFONÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -

CENTRALA                                        (61) 8 940 220

KIEROWNIK                                     (61) 8 940 223

Z-CA KIEROWNIKA                           (61) 8 940 222

KSIĘGOWOŚĆ                                 (61) 8 940 225

KADRY                                              (61) 8 940 224

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY              (61) 8 940 226

ZASIŁKI RODZINNE                           (61) 8 940 227

ZASIŁKI WYCHOWAWCZE                 (61) 8 940 226

ASYSTENCI RODZINY                         (61) 8 940 222

PRACOWNICY SOCJALNI                   (61) 8 940 228

                                                         (61) 8 940 229

 

FAX                                                    (61) 8 140 431

 

 

 
informacje wprowadził:Marietta Jurgas
informacje wytworzył:Administrator
data dodania: 29 Kwietnia 2019
data modyfikacji: Administrator / 2019-06-06 13:35:38
data wyworzenia: Administrator / 29 Kwietnia 2019